Norge støtter flyktningmottak i Rwanda med 50 millioner kroner

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i samtale med en familie fra Sudan.
Foto: UD
- Jeg har hatt sterke møter med mennesker i flyktningmottaket Gashore i Rwanda i dag. De har levd under svært farlige og uverdige forhold i Libya, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

Ulstein er på besøk i Rwanda i forbindelse med at Norge bidrar med 50 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sitt transittmottak i Rwanda.

– Disse menneskene bærer med seg historier preget av vold, tortur, frykt og sult. Noen har blitt utsatt for menneskehandel og misbruk. Det er vår plikt å hjelpe, og jeg oppfordrer andre land til å bidra også, sier utviklingsministeren.

Når mottaket er fullt operativt, vil det huse 500 personer. Mottaket har i dag 189 beboere, 79 er enslige mindreårige. De fleste kommer fra Eritrea, Etiopia, Sudan og Somalia.

Ministeren holder «bærekraftballen» som var med til Rwanda.
Foto : UD

– Gjennom dette initiativet går Rwanda foran med et godt eksempel. De tilbyr en regional løsning for mennesker på flukt, og bidrar til å løse en akutt krise, sier Ulstein.

I avtalen som rwandiske myndigheter har inngått med UNHCR og Den afrikanske union, har Rwanda forpliktet seg til å ta i mot opp til 30 000 flyktninger og migranter fra Libya. De som kommer til mottaket vil enten få opphold i et tredjeland, bli returnert til hjemlandet eller bli værende i Rwanda.

Norge er så langt den første giveren.

– Jeg er glad for at Norge til neste år vil ta i mot flere hundre flyktninger som kommer fra Libya via dette mottaket og en transittler i Romania, sier Ulstein.