Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten

I 2017 økte regjeringen kontantstøtten fra 6.000 til 7.500 kroner i måneden etter press fra KrF. I Nav er erfaringene at kontantstøtten fungerer som en ventestønad for dem som står i kø for barnehageplass. Et unntak er personer med minoritetsbakgrunn som oftere blir stående i ordningen hele stønadsperioden.

Ap vil fjerne hele kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte til foreldre får barnehageplass, skriver Dagsavisen. De mener hele ordningen har konsekvenser for likestillingen.

– Vi kan ikke ha det sånn at nyankomne med lav formell kompetanse skal oppleve at det lønner seg å være hjemme framfor å jobbe, mener Trettebergstuen.

Hun sier partiet vil ha flere og billigere barnehageplasser slik at flere kan komme ut i arbeid og bidra til velferdsstaten.