Riksadvokaten skulle gjerne vært rådført om Stålsett-siktelse

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier tidligere biskop Gunnar Stålsett.

Gunnar Stålsett er siktet i en tilståelsessak etter at han gjennom tolv år hadde ansatt en ureturnerbar asylsøker til å arbeide for seg. Politiet i Oslo har siktet ham for brudd på utlendingsloven og har innstilt på at han må sone 45 dager i fengsel.

Nå sier riksadvokat Jørn Maurud at han gjerne skulle ha vært involvert i arbeidet med siktelsen.

– Jeg kunne godt ha tenkt meg å få en nærmere redegjørelse for straffepåstanden og hvorfor man har vurdert seg fram til den, sier Maurud til NRK.

Riksadvokaten sier han ikke grep inn i saken fordi han i utgangspunktet ikke hadde grunnlag for å tenke at politiets påstand kunne være uriktig.

– Det er nettopp ut fra en orientering og diskusjon om dette i forkant ville vi antakeligvis ha mulighet til å vurdere hvordan denne saken burde blitt håndtert gitt dens offentlige profil, sier Maurud videre.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen sier han ikke har noen kommentar til Riksadvokatens uttalelser og sier at han varslet statsadvokatembetet om saken i november.

– Statsadvokaten er varslet tjenestevei, i henhold til rutinene, og har ikke hatt noen innvendinger i saken, sier Meeg-Bentsen til TV 2.

Han karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor en politisk svikt og en systemsvikt, sier Stålsett til NTB.

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om ubetinget fengsel for den 84 år gamle eks-biskopen.