– Flertallet vil ha et inkluderende samfunn

Flertallet i Norge vil ha et inkluderende samfunn. Slik tolker ARS-leder Rune Berglund Steen årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring.
Foto: Antirasistisk senter
– SSBs årlige undersøkelser av holdninger til innvandrere og flyktninger en viktig påminnelse om at majoritetsnordmenn flest har positive holdninger, sier ARS-leder Rune Berglund Steen.
0Shares

Årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring viser at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag.

Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere, blitt betydelig mindre, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, påpeker det han mener er hovedårsaken.

– At flertallet ønsker å beholde en så streng asylpolitikk som vi har i dag, vitner nok mest om at de fleste bare kjenner asylpolitikken fra utsiden. Vi fører en politikk som blant annet bryter med FNs standarder på viktige områder. Overordnet sett ønsker folk å ha en kontrollert politikk, og vil derfor gjerne svare til fordel for status quo, men det betyr ikke at den harde politikken som i dag føres egentlig er i tråd med folks verdier, sier han til Utrop.

Flesteparten positive til nyankomne

Steen fremhever at SSBs årlige holdningsundersøkelser er en viktig påminnelse om at majoritetsnordmenn flest har positive holdninger.

– Det finnes et mindretall som kan være svært høylytt, men flertallet bidrar til å gjøre dette til et i hovedsak inkluderende samfunn.

Videre viser han til liknende undersøkelser fra Fafo, som viser et flertall for å liberalisere dagens asyl- og flyktningpolitikk.

– Her mener 90 prosent at Norge bør ta imot mennesker som flykter fra krig, mens realiteten er at vi per i dag har en svært streng og FN-stridig behandling av mange krigsflyktninger. 69 prosent mener faktisk at vi også burde ta imot mennesker som flykter fra fattigdom, noe som er dramatisk mer liberalt enn norsk asylpraksis per i dag.

– Hvorfor svarer man så forskjellig i de to undersøkelsene?

– Svarene man får når man spør om asylpolitikk på et overordnet plan gjerne er noe restriktive, svarer mange nordmenn langt mer liberalt og humant når man får mer spesifikke spørsmål.

Ulike sammenlikninger

Han poengterer at når SSB sammenligner holdninger til dagens asylpolitikk med holdninger til den politikken Norge hadde i 2002, sammenligner de to helt ulike utgaver av norsk asylpolitikk.

– Her er det altså snakk om to helt ulike størrelser. Isolert sett kan man tenke at det er positivt at det i dag er færre som vil ha flere innstramninger, men realiteten er at man har fått svært mange og alvorlige innstramninger i mellomtiden, til stor skade for mange mennesker på flukt.

Les NTB-sak i Utrop: Økt aksept for dagens flyktningpolitikk