IMDis regionkontorer legges ned

IMDi slankes. På bildet er direktør i IMDi Libe Rieber Mohn.
Foto: Imdi
IMDis regionkontorer avvikles som statlige regionkontor og legges ned fra januar
0Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

IMDis regionale integreringsoppgaver blir overført til fylkeskommunene.

IMDi sentralt skal fortsette å være et nasjonalt fagdirektorat, med ansvar for å iverksette og samordne regjeringens integreringspolitikk.

Fra 01.01.2020 overtar fylkeskommunene ansvar for IMDis regionale oppgaver. Dette gjelder følgende oppgaver:

 

Bosetting: Fylkeskommunene får ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale til IMDi hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: Fylkeskommunene får ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid: Fylkeskommunene får, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse: Fylkeskommunene får ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.

Samarbeid med regionale sektormyndigheter: Fylkeskommunene får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå.

Fylkeskommunene får overført midler som i dag går til tilskuddsordningene Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

(Kilde: IMDiIMDi)