Medlemsrekord for Palestinakomiteen i Norge

3Shares

Medlemstallet har økt med rundt 200 det siste året.

– Vårt inntrykk er at støtten til palestinernes sak er bred i Norge, og at det er fint at flere folk velger å gi uttrykk for dette engasjementet gjennom et medlemskap hos oss, sier leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen til Dagen.