Helsedirektøren advarer mot stigmatisering av kinesere og italienere

Vi trenger å vite mer om helsen blant innvandrermenn, og hvorfor de ofte ikke oppsøker helsevesenet, skriver kronikkforfattere i Dagens Medisin (Foto: Illustrasjon).

– Det aller viktigste folk kan gjøre for å bidra, er de små tingene som spiller en stor rolle for å hindre smittespredning. God håndhygiene, gode hostevaner og en åpenhet når man blir syk og har vært ute og reist, sier Guldvog til NTB.

Han advarer mot å bidra til å stigmatisere dem som er smittet eller satt i karantene.

– Vi skal ikke bli redd for italienere selv om vi hører at det er flere fra Italia som er smittet, og vi skal ikke bli redd for kinesere. Vi må prøve å holde oss til fakta. Alle er like sårbare for dette viruset, og det er et stort samarbeid som skal til for å håndtere dette på en god måte.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa Guldvog.

Helsedirektøren sa at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser.

– Kanskje må så mange som 1.400 til 2.800 ekstra inn til intensivbehandling. I en slik situasjon må så å si all planlagt behandling utsettes, sa Guldvog etter et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

– Vi har klarlagt smittevernutstyret. Forsyningssituasjonen ifølge Verdens helseorganisasjon er krevende. Det produseres mindre slikt utstyr i dag enn det verden har behov for. Vi forsøker å skape nasjonale løsninger, sa helsedirektøren.

Han opplyste at de har besluttet å kalle inn Sentralt totalforsvarsforum, som er et sivilt-militært samarbeidsorgan bestående av representanter fra Forsvaret og en rekke sivile etater og direktorater med ansvar innenfor totalforsvar og samfunnssikkerhet.

I torsdagens møte snakket de ulike etatene i utvalget om temaer som omdisponering av helsepersonell, hvordan man skal ivareta hjemmeisolerte, og hvilke pasientgrupper som er på sykehus, men som under et utbrudd vil kunne bli behandlet i hjemkommunen.

Helsemyndighetene kaller den nåværende situasjonen for «scenario 1» forteller direktør Johan Torgersen ved divisjon for kvalitet og forløp ved Helsedirektoratet til NTB.

Folkehelseinstituttet har iverksatt smittesporing og vurderer alle som kan ha vært i kontakt med kvinnen.

– Det er ikke veldig mange, for her har man tatt forholdsregler. Vi anser sannsynligheten for at det kan ha vært noen smitte her, som svært lav, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NTB.