Grensekontrollen skjerpes – folk oppfordres til å ta med pass

For norske statsborgere er pass eneste gyldige ID- og reisedokument utenfor Norden.
Som et ledd i å begrense koronasmitten, vil det bli skjerpet personkontroll på grensen til Norge. For nordmenn er pass eneste godkjente legitimasjon.
13Shares

Personkontroll ved det som heter indre Schengen-grense, betyr at alle som drar til eller fra Norge, nå må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon.

For norske statsborgere er pass eneste gyldige ID- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene, melder Politidirektoratet.

Tiltaket innføres i ti dager fra mandag klokken 8 og kommer som følge av regjeringens nye forskrift som åpner for å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge for å hindre videre smittespredning.

− Politiet forbereder seg på å kunne utøve personkontroll i tråd med det regjeringen har besluttet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Hun anbefaler derfor at man tar med pass også ved reiser innenfor Norden.

Det betyr ikke at politiet vil være til stede ved alle grenseovergangene hele tiden, men det vil bli foretatt stikkprøver etter en løpende vurdering. Ingen grenseoverganger vil bli stengt.

Innskjerpingen gjelder kun personkontroller, godstransport vil ikke bli berørt.