Kunngjorde koronamiddel-mottakere hos innvandrerforening

Integreringsminister Guri Melby møtte tidligere i dag styreleder Aziz Ur Rehman, samt flere andre i Søndre Nordstrand innvandrerforening.

Under besøket lanserte ministeren listen med organisasjoner som har søkt om og mottatt midler over den ekstraordinære bevilgningen til frivillige organisasjoners arbeid med koronainformasjon til innvandrerbefolkningen.

Samme formiddag rakk også Melby et besøk på Mangfoldshuset Mortensrud, som del av programmet.

Her er Melby sammen med representanter fra Mangfoldshuset Mortensrud.
Foto : mangfold.org

Søndre Nordstrand Innvandrerforening er en av tilskuddsmottakerne, og har mottatt 300 000 kr til prosjektet “Informasjon til flerkulturell befolkning på Radio om korona på flere språk”.

Statsråd Melby i samtaler med flere av ressurspersoner i foreningen.
Foto : regjeringen.no

–  Formålet med besøket er å få oppmerksomhet om innsatsen lokale innvandrerorganisasjoner gjør for å formidle korona-relatert informasjon til innvandrerbefolkningen, og synliggjøre hvor viktig rollen til frivilligheten er for hverdagsintegrering, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Les Utrops sak om tildelingen av midlene og organisasjonene