Disse har fått tilskudd til koronainformasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening har laget elleve kortfilmer på åtte forskjellige språk om korona.
Foto: Pixabay
142 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner har fått innvilget støtte til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Her er listen over mottakere.
41Shares

Utdelingen skjer i regi av Integrerings- og mangfoldssirektoratet (IMDi), hvor tilskuddspotten var på 20 millioner kroner.

– Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler, ifølge IMDi.

Opptil ti millioner utgis til et flere hundretalls organisasjoner på innvandringsfeltet. Utrop er blant aktørene som har fått tildelt midler om distribusjon av korona-info til innvandrere, på 180.000 kroner.

Klikk her for å vite om tilskuddet til de andre organisasjonene