Ikke-vestlige innvandrere har høyest tillit til politiet

Av 211 klager mot Oslo politidistrikt ifjor gjaldt 15 etnisk diskriminering. Seks av klagene førte til en reaksjon.
Foto: Scanstockphoto
Afghanere, somaliere og pakistanere har høy tillit til politiet, mener SSB-tall fra 2016. – Samfunnsdebattant Abdirahman Mohamed la ut statistikken i en Facebook-post, og mener tallene er viktige å dra frem etter de siste tids oppslag om politivold og mistillit i USA.

Tallene er hentet fra SSBs levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn fra 2016.

Spørsmålet er formulert følgende: Hvor stor tillit har du til politiet i Norge? Skalaverdien var null til ti, hvor null betyr «ikke tillit» mens ti betyr «full tillit».

Svarene viser at innvandrere med bakgrunn fra Kosovo og Irak har høyest tiltro, med 40 prosent. Så følger innvandrere med bakgrunn fra Somalia med 39 og fra Eritrea og Afghanistan med 38 prosent. Lavest tiltro var blant polske innvandrere, med 21 prosent.

Strukturrasisme-diskusjon gir nytt liv i tall

Samfunnsdebattant Abdirahman Mohamed la ut statistikken i en Facebook-post, og mener tallene er viktige å dra frem etter de siste tids oppslag om politivold og mistillit i USA.

Av 211 klager mot Oslo politidistrikt ifjor gjaldt 15 etnisk diskriminering. Seks av klagene førte til en reaksjon. 2 av dem resulterte i kritikk, mens 4 saker ble karakterisert som «uheldig, men ikke grunnlag for kritikk». Politiet skriver videre i sine rapporter at de ikke vet det nøyaktig antallet, men basert på klagene de har fått inn er dette ingen diskrimineringsbølge. Jeg skriver dette fordi jeg mener det er viktig å få fram at politiet i Norge ikke har som metode å ty til diskriminering eller såkalt «strukturell rasisme» når de er på jobb for oss og våre lokalmiljøer.

Logiske tall

Shakeel Rehman, leder i Senter for sekulær integrering (SSI), mener tallene kan sees på som «helt logiske».

SSI-leder Shakeel Rehman ser for seg at innvandrere flest har høy tillit til politiet.
Foto : Claudio Castello

– Norsk politi har god utdannelse og opplæring i demokrati og likestilling, og behandler folk som likeverdige, sier han til Utrop.

Hva tenker du om den siste tids debatt hvor det er fremlagt anklager om systemisk rasisme?

– Innvandrere har generelt hatt gode opplevelser med politiet, og det gjenspeiles i tilliten til politiet. Og derfor er det viktig å marginalisere de kreftene som prøver å splitte dette gode tillitsforholdet ved å skape mistenkeliggjøring mot politiet ved å stigmatisere politiet.