Hjem Nyheter Notis Endring i innreiserestriksjoner for religiøse

Endring i innreiserestriksjoner for religiøse

Endringen gjelder fra 1. september.
Medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner kan nå komme til Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 1. september en endring i forskriften om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Endringen innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger som gis oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-23, dvs. medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner.