MDG vil ha Moria-forlik med regjeringspartiene

Une Bastholm peker på at det er flertall i befolkningen og et sterkt ønske i mange kommuner om å ta imot flere fra Moria til Norge.
Foto: MDG
MDGs leder Une Bastholm ber regjeringspartiene gå utenom Frp og danne et bredt forlik for å kunne ta imot flere enn 50 asylsøkere fra Moria-leieren.

Regjeringen har varslet at de vil ta imot 50 asylsøkere fra den brannherjede Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Bastholm peker på at det er flertall i befolkningen og et sterkt ønske i mange kommuner om å ta imot flere.

– Det bør også gi et flertall på Stortinget, sier Bastholm til NTB.

– Håpet er å skape en annen dynamikk i asylpolitikken enn at regjeringen automatisk sogner til Frp og lar dem diktere og begrense Norges bidrag, sier hun.

– Jeg opplever at denne saken har låst seg fast, og jeg tar derfor initiativ til å få bevegelse i Stortinget. Målet er å enes om en formulering på tvers av partiene som forplikter Norge til å ta mot flere enn 50 fra Moria. Forhåpentligvis kan dette forslaget fremmes så snart Stortinget åpner og voteres over der og da. Det haster å få til en løsning før statsbudsjettet vedtas og det blir vinter i Moria-leiren, sier Bastholm.

– Med lave asylankomster til Norge, mange tomme asylmottak og stor kapasitet til å ta imot i kommunene er Moria-saken et rent politisk spørsmål, ikke et kapasitetsspørsmål, mener Bastholm.

Utspillet kommer i forbindelse med MDGs landsstyremøte fredag.