1,1 milliarder mindre til bistand

Den samlede bistandsrammen reduseres med 1,1 milliarder kroner.
Foto: Greggery Peccary
Regjeringen kutter bistandsrammen i statsbudsjettet med 1,1 milliarder. Likevel nås målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekten på bistand.

Forslaget til bistandsbudsjett er på 38,1 milliarder kroner til sammen. Tallet omfatter 34,8 milliarder kroner på Utenriksdepartementets budsjett, i tillegg til flere milliarder kroner til skogbevaring som fordeles av Klima- og miljødepartementet.

Mindre beløp på budsjettene til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet inngår også.

Den samlede bistandsrammen reduseres med 1,1 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2020. Likevel opprettholdes målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) på bistand.