Fra kulturveileder til likeverdskontakt

OUS endrer navn på kulturveiledernettverk til nettverk for likeverdskontakter.
Ledermøtet i OUS har vedtatt å endre navn på kulturveiledernettverk til nettverk for likeverdskontakter.
6Shares

Hver avdeling/enhet på Oslo universitetssykehus (OUS) skal ha minst én likeverdskontakt som fremmer fokus på likeverdig helsetjenester, skriver OUS i en pressemelding.

– I tillegg vil det oppnevnes en koordinator for likeverdskontakten pr klinikk som vil sitte i Råd for likeverskontakter og bringe inn problemstillinger til diskusjon og oppfølging.

Arbeidet skal følge samme modell som Barneansvarlige, hvor hver klinikk skal ha en koordinator for å samordne arbeidet med barn som pårørende.

– Vi ser dette som et stort gjennomslag for økt fokus på likeverdige tjenester i hele sykehuset og vi gleder oss til å komme i gang.