Høyesterett behandler Farida-saken tirsdag og onsdag

Utlendingsnemda (UNE) overprøvde i mai et vedtak fra Høyesterett i Farida-saken, og den 12 årige jenta og hennes familie får ikke komme tilbake til Norge fra Afghanistan. Nå går familiens støttespillere til ny stevning.
Foto: Joe Gratz
Tirsdag og onsdag går saken til Farida Mushini for Høyesterett for andre gang. Denne gang med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som partshjelp.
19Shares

– FNs høykommissær for flyktninger er tydelige på at dersom vi taper, så bryter Norge folkeretten, sier Merethe Engen Enerstvedt i Støttegruppa for Farida til Klassekampen.

Høykommissæren har bestemt seg for å være partshjelp til støtte for Farida Mushini, hennes mor Noora Mushini og hennes far Hafiz Khorrami. I et sluttinnlegg som Klassekampen har fått tilgang til, argumenteres det for at flyktningers rettsstilling i Norge står på spill.

«Det er ikke spørsmålets vanskelighetsgrad som har motivert UNHCRs intervensjon og partshjelp, men at UNHCR ikke er trygg på norske domstolers lojalitet mot folkeretten når norske statlige forvaltningsinteresser er aktivert og står på spill for staten», står det i sluttinnlegget.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, men vant helt til Høyesterett og familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka.

Men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning, og familien gikk til sak på ny.