Frp vil ha fem strakstiltak mot importsmitte – får støtte av Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Økt testkapasitet på grensene og kraftig oppskalert analysekapasitet er blant tiltakene Frp ber regjeringen gjennomføre for å få kontroll på importsmitten.

– Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert. Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.

– Det er åpenbart at regjeringen har hatt for dårlig kontroll ved grensene. Norge var for eksempel blant de siste landene i Europa som stoppet fly fra Storbritannia da virusvarianten ble oppdaget. Tilbakemeldingen fra ansatte på Gardermoen er at det heller ikke de første ukene i det nye året var kontroll på hvorvidt folk som kom testet seg, sier Listhaug.

* Bedre testkapasitet på grensene uten at dette går utover sykehus og sykehjem. Bruk helsepersonell som er pensjonert, men som vil stille opp nå, Forsvarets sanitet og kapasitet fra Heimevernet.

* Analysekapasiteten må skaleres kraftig opp raskt slik at svarene kan komme raskere

* Få kontroll på at de som skal i karantene er i karantene. Flere bør på karantenehotell med mindre man er trygg på at arbeidsgiver har et forsvarlig opplegg

* Man bør også vurdere midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelsene til Norge og avgrense hvilke formål som gir rett til innreise til Norge

* Regjeringen må snarest vurdere kraftige forsterkninger i krisepakker til næringslivet og ansatte. Denne nedstengingen vil ha svært dramatiske konsekvenser for mange virksomheter og ansatte i de kommunene som berøres.

Han peker på at de fra mandag skjerper reglene, blant ved å endre kravet om negativ test ved ankomst fra 72 timer før ankomst til 24 timer.

– Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner ved innreise, og innreisereglene for toppidrettsutøvere oppheves fram til 31. januar.

Høie understreker at det skal være tilstrekkelig testkapasitet på grensestasjonen.

– Det skal være tilstrekkelig testkapasitet på alle åpne grensestasjoner. Halden kommune får for eksempel assistanse fra Forsvaret til testing, og vi er åpne for andre løsninger for kommuner ved behov.

– Det er alvorlig at det muterte viruset har fått spredning også hos oss, og bekymringsfullt at analysene for å fastslå mutasjonen har tatt så langt tid.

– Her må man kartlegge kapasitet i hele landet og være klar for raskere analyser etter hvert som vi må forvente flere utbrudd, sier Kjerkol.

– FHI jobber nå med å bedre analysekapasiteten ytterligere, sier helseminister Høie.

– Men i tillegg må grensene kontrolleres mye bedre – nå vurderer Sverige å stenge grensa mot Norge. Det forteller hvor fort dette kan snu og at vi må og burde være mer føre var, sier Kjerkol.