Forskere ser nedgang i antall partnerdrap i Norge

Det er en statisk signifikant nedgang og derfor ikke en tilfeldig utvikling, i følge rapporten.
Foto: Europaparlamentet
Forskere som ser på forekomsten av partnerdrap i Norge, mener de for første gang ser en varig nedgang i antallet slike drap.

Siden 1990 har 236 personer blitt drept av sin daværende eller tidligere partner, melder NRK. De tre siste årene er det tilsvarende tallet 14. Forsker Solveig Vatnar ved Oslo universitetssykehus ser at antallet, korrigert for endringer i folketallet, nå viser nedgang.

– Det har vært en svak, men jevn nedgang i forekomsten av drap generelt gjennom hele perioden siden 1990. Nå ser vi for første gang en nedgang i partnerdrap. Det gjelder for perioden 2016-2019, sier Vatnar til NRK.

Denne uka skal arbeidet Vatnar har ledet, «Partnerdrap i Norge – endringer over tid?», bli offentliggjort. Der vil det gå fram at det er en statisk signifikant nedgang og derfor ikke en tilfeldig utvikling. I tidsrommet fra 1990 til 2019 økte folketallet i Norge med 1 million mennesker. I fjor var det fem partnerdrap, mens det året før var fire. I 2018 var tallet fem.

– Det kan være en kombinasjon av mange faktorer, men noe av det som er viktig, er kunnskapen om partnerdrap og det langvarige arbeidet som er gjort i forebyggingen av partnervold i Norge, sier hun.