Regjeringens tiltak mot antisemittisme inkluderer tiltak mot konspirasjonsteorier

Europeiske jøder tør ikke bære davidstjernen på seg i offentlige rom. Det viser en undersøkelse utført av European Agency for Fundamental Rights (FRA).
Regjeringen styrker ressursene for å følge med på antisemittisme på internett og i sosiale medier.

Regjeringen lanserer tiltak mot konspirasjonsteorier om antisemittisme. Et av tiltakene er at internett og sosiale medier skal følges nøyere.

– I enkelte miljøer ser vi at flere uttrykker seg mer hatefullt enn tidligere. Derfor foreslår vi å monitorere antisemittisme på internett og i sosiale medier. Dette vil gi oss viktig kunnskap for å vurdere omfanget av disse holdningene, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som også er ansvarlig statsråd for minoritetene.

Bakgrunnen er at jøder i Norge fortsatt opplever fiendtlige holdninger, både i hverdagen og på internett.

Kompetanse og skole

Hun mener opplæring i kritisk tenkning og kildekritikk er viktig når vi ser konspirasjonsteorier brer seg.

Det skal også etableres et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte til politidistriktene. Det skal satses mer på skolene med informasjon og skoleturer for ungdommer. I tillegg skal det gjennomføres holdningsundersøkelser hvert femte år samt forskning.

Regjeringen støtter også videre Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, de jødiske museene og kulturfestivalen i Trondheim. Handlingsplanen med de tolv punktene er en oppfølging av regjeringens tidligere handlingsplan og skal gå fram til 2023.

Holocaustdagen

Onsdag markeres Den internasjonale Holocaustdagen, som alltid er 27. januar, for å minnes de seks millioner jøder og andre ofre for nazistenes tilintetgjørelser.

Fra Norge ble 773 nordmenn deportert under krigsårene. Bare 35 av dem overlevde. Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) arrangerer markeringen. Statsminister Erna Solberg holder regjeringens hovedtale.

Regjeringens tiltak mot antisemittisme

  • I skolen fortsettes prosjekter mot rasisme og antisemittisme, det gis tilskudd til skoleturer og kursing for lærer.
  • Et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet for politiet.
  • Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år.
  • Antisemittisme på internett skal følges. I enkelte miljøer er det flere som uttrykker seg hatefullt.
  • Videre støtte til de jødiske museene og til jødisk kulturfestival i Trondheim.
  • Informasjonstiltak i regi av Det Mosaiske Trossamfund.
  • Forskning, evaluering av innsatsen og internasjonalt engasjement.
  • Flere av departementene er trukket inn i planen mot antisemittisme fra 2021 til 2023. Den viderefører regjeringens tidligere plan som ble lansert i 2016.

(Kilde: Regjeringen.no )