Vestlandet vil ta imot 165 flyktninger

Bildet fra markering avholdt av Refugees Welcome.
Foto: Montecruz Foto/Creative Commons
Byrådet i Bergen vil ta imot 165 flyktninger i år.
116Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Det er det samme som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt om.

Seks av plassene skal være til enslige mindreårige flyktninger. I fjor tok kommunen imot til sammen 149 flyktninger og familiegjenforente.