Forbud mot tvangsekteskap endelig vedtatt – kan gi inntil seks år i fengsel

person, homeless, bullied
Stortinget vedtok forbudet i februar etter at regjeringen fremmet forslag om dette i april i fjor.
Regjeringen sanksjonerte fredag Stortingets vedtak om å forby tvangsekteskap. Lovendringen trer i kraft fra og med 1. april.
1K+Shares

Endringen betyr at man nå kan straffes med fengsel i inntil seks år hvis man tvinger noen til å inngå ekteskap eller en «ekteskapslignende forbindelse.»

Stortinget vedtok forbudet i februar etter at regjeringen fremmet forslag om dette i april i fjor.

– Å tvinges inn i en ekteskapslignende forbindelse som oppleves som sosialt eller kulturelt bindende, vil i praksis ha mange av de samme negative virkningene som formelt inngåtte tvangsekteskap, sa justisminister Monica Mæland (H) i fjor.

I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er «varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter».