Kommunalsjef vil ha lokal tilpasning mot sosial dumping

Oslomodellen for ansettelser ble vedtatt i Ålesund i fjor. Nå vil innkjøpssjefen ha lokale tilpasninger.
Oslomodellen i offentlige anskaffelser mot sosial dumping fungerer ikke godt nok for Ålesund kommune, sier innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg..
3Shares

Kommunestyret i Ålesund vedtok i fjor å innarbeide den såkalte Oslomodellen i kommunens innkjøpsstrategi, som innebærer strenge krav til kommunens kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg for blant annet hindre sosial dumping, skriver Anbud 365.

Sunnmørsposten omtalte saken først.

I et halvt år er modellen brukt i alle anbudskonkurranser, noe som har hatt uheldige konsekvenser, ifølge innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg.

Et eksempel er krav om lærlinger og fast ansettelse.

– Vi ser det som positivt at man oppfordrer til bruk av lærlinger, men dette er mindre firma med gjerne 1-2 ansatte. Å stille krav om at de skal ha lærlinger oppleves som uforholdsmessig, sier han til Sunnmørsposten.