NOAS: UNE setter konvertittenes rettsikkerhet i fare

Hvis UNE får gjennomslag for dette kan konsekvensen bli at Norge ikke greier å ivareta retten til beskyttelse og at flere mennesker blir sendt tilbake til forfølgelse på grunn av sin tro, kommenterer Jon Ole Martinsen ved NOAS.
Foto: Claudio Castello
Flere konvertitter fra Iran har den siste tiden vunnet over UNE i retten etter avslag på asylsøknaden. Nå prøver utlendingsmyndighetene å begrense domstolskontrollen av egne vedtak.

UNE har tapt både i tingretten og i lagmannsretten – som begge mener at de har gjort en uriktig vurdering av beskyttelsesbehovet til konvertitten Vesam fra Iran. I stedet for å ta domstolens avgjørelse til etterretning og justere praksis i henhold til domsavsigelsen, prøver UNE heller å begrense domstolens kontroll av forvaltningens vedtak. Dette er svært alvorlig. Ikke bare setter det rettssikkerheten til konvertitter i fare. Det truer også rollen som domstolen har i demokratiet vårt, skriver NOAS i Facebook-inlegget.

Dette er svært alvorlig. Ikke bare setter det rettssikkerheten til konvertitter i fare. Det truer også rollen som domstolen har i demokratiet. Det bør få den nye regjeringen til å reagere. Om ikke risikerer vi at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov blir returnert til forfølgelse i Iran – i strid med våre internasjonale forpliktelser, skriver Jon Ole Martinsen ved NOAS.