Qureshi til skeive muslimer: – Jeg beklager oppriktig

Islam Nets leder Fahad Qureshi fikk avslag på søknaden om å etablere et lokallag ved UiO

Qureshis innlegg i Oslodebatten er et tilsvar på et innlegg fra Salam-lederen Thee-Yezen Al-Obaide.

– Al-Obaide etterspør en unnskyldning for at skeive muslimer skal ha forlatt islam, levd i ulykkelige ekteskap eller fått utfordringer med mental helse. Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld. Hvis det er slik Al-Obaide beskriver så beklager jeg oppriktig til de skeive som har opplevd noe så forferdelig på grunn av noe jeg har sagt. Det har aldri vært min intensjon at noen skal måtte gå gjennom noe så grusomt.

Al-Obaide spør i sitt innlegg hvordan Islam Net skal jobbe for at homofile muslimer ikke blir møtt med hets.

– Ingen fortjener å gjennomgå hets på grunn av sin seksuelle orientering. Dette er vi og vil vi være tydelige på. Klarer vi å etablere dette senteret håper vi å kunne tilby trygge omgivelser og gode rollemodeller for ungdommen, i tråd med de gode verdiene samfunnet er tuftet på.