Arbeids- og integreringsminister besøkte Caritas

Torsdag var arbeids- og integreringsminister Hadia Tajik på besøk hos Caritas.
Foto: Caritas Norge
Statsråd Hadia Tajik kom på besøk til Caritas ressurssenter torsdag for å lære mer om arbeidet man gjør under pandemien
30Shares

Videre fikk ministeren vite mer om samarbeid med Helseetaten og lanseringen av de  nye midlene til frivilligheten for koronainformasjon i 2022.

Vaksinering av innvandrere i Norge var tema på gårsdagens mediemøte med arbeids- og integreringsministeren.

Caritas Norge innledet møtet med å påpeker at deres oppgave er å sørge for at flest mulig innvandrere er i jobb, tross utfordringene som kommer i kjølvannet av pandemien.

Fortsatt fokus på vaksinering

Arbeids- og integreringsministeren fremhevet under konferansen forskjellen i vaksinasjonsrate mellom utenslandskfødte personer bosatt i Norge, som er på 68 prosent, og befolkningen eller, som er på 90.

– Vi bør vaksinere oss av hensyn til vår familie, venner og andre slektninger. Vi bør ta vare på vår sikkerhet og helse, så vel som for andre.

Tajik mener Caritas gjør en veldig god jobb med å nå ut til innvandrere med vaksineinformasjon.

– Regjeringen har nå øremerket 20 millioner kroner til veldedige formål slik at de kan gjøre enda mer av det fremragende arebeidet de gjør.