Nytt lovforslag: Regjeringen vil sikre sjøfolk norsk lønn i norske farvann

– Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil fremme et mer rettferdig arbeidsliv, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Foto: Nordland Arbeiderparti
Regjeringen sender nå et nytt lovforslag ut på høring. Målet er å sikre norsk lønn til sjøfolk i norske farvann.
1Shares

Forslaget fra regjeringen slår fast at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn, skriver NRK.

Departementet presiserer at for cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.

– Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er fornøyd med forslaget.

– Dette kan være det vi trenger for å løfte norske sjøfart til nye høyder gjøre det mer attraktivt for ungdom til å satse på en karriere til sjøs, sier hun.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er avventende til forslaget.

– Foreløpig har vi flere spørsmål enn svar, sier Solberg og sier han er nødt til å studere helheten i høringsforslaget før han kommer med en endelig uttalelse, sier han til kanalen.