Riksantikvaren freder minnesmerke over jødiske barn og unge

Statuen av Cissi Klein i Trondheim er fredet av Riksantikvaren.
Foto: Aschehoug forlag
Statuen av Cissi Klein i Trondheim ble fredag fredet av Riksantikvaren. Det er et minnesmerke over jødiske barn og tenåringer som ble drept under holocaust.

Statuen av Cissi Klein i Trondheim ble fredag fredet av Riksantikvaren. Det er et minnesmerke over jødiske barn og tenåringer som ble drept under holocaust.

– Det at vi freder dette minnesmerket, er ikke en verdinøytral handling. Tiden nå er ikke bare preget av mangfold og inkludering, men også av ny krig i Europa. Norge sviktet barn og unge som Cissi Klein for åtti år siden. I dag er statuen et symbol for at vi ikke skal glemme, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Riksantikvaren freder vanligvis ikke minnesmerker. Men i dette tilfellet har representanter fra Det Jødiske Samfunnet pekt på at dette minnesmerket er spesielt viktig for den jødiske
kulturarven i Norge. Med denne fredingen, og med fredingen av deportasjonsmonumentet ved Akershuskaia, gir Riksantikvaren unntak.

Cissi Klein var trønder og et av 102 jødiske barn og unge i Norge som ble forfulgt og drept av nazistene under påskudd av å være en trussel for samfunnet.

(©NTB)