Forlenger ordningen overfor ukrainske pasienter

– Norge har transportert flest ukrainske pasienter til behandling på sykehus i Europa, ifølge helseminister Ingvild Kjerkol.
Foto: Espen Storhaug
Regjeringen forlenger avtalen om å evakuere pasienter fra Ukraina til europeiske sykehus.

I en pressemelding skriver regjeringen at det fra Norges side i første omgang er aktuelt med en avtaleforlengelse ut april 2023. Totalt har Norge bidratt til evakuering av 543 pasienter siden oppstarten av ordningen.

130 av pasientene har fått hjelp i Norge, viser de sist oppdaterte tallene fra lørdag.

Luftbro

– Norge er det tredje største mottakerlandet, og vi har transportert flest pasienter til behandling på sykehus i Europa. Vår luftbro bidrar til at vi får utnyttet den kapasiteten som finnes i mange land sine helsetjenester, til fordel for et land som nå er utsatt for brutale angrep hver eneste dag, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at hver enkelt forespørsel vil bli vurdert ut fra medisinskfaglige vurderinger og kapasiteten i helsetjenesten her hjemme.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier det er flott å se at det norske bidraget blir verdsatt.

– Viktig og komplisert

– I perioden etter at Norge har begynt å tilby faste ukentlige flygninger, har antall pasienter som blir transportert ut gjennom norsk hjelp økt kraftig. I de siste par månedene har Norge bidratt til transport av sju av ti av alle Medevac-pasientene, sier Huitfeldt.

Ifølge regjeringen er Norge klart størst når det gjelder å transportere pasienter med behov for behandling innenfor ordningen.

– I tillegg til selve transporten, bidrar vi med eksperter som deltar i det logistiske og medisinske arbeidet som skal til for å få hele denne operasjonen til å fungere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som kaller det en svært viktig, men komplisert operasjon.