– Atle Antonsen er antakelig ikke rasist. Et oppgjør med eget alkoholkonsum kunne dog ha positiv effekt på mange – og mange sleivete uttalelser kunne vært unngått.
Foto: Commons Wikimedia (1)
Alkoholinntak er ingen unnskyldning for rasisme, men mange frittalende kunne trolig hatt glede av et oppgjør med eget alkoholkonsum, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget.

Snart er det julebordstid, for mange synonymt med alkohol. Det var nettopp denne alkoholen som fikk skuespiller Atle Antonsen til å løfte på sløret og generere en krenkende og dypt ubehagelig hendelse rettet mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. 

En hendelse som må få konsekvenser

Antonsen fremmet konkrete rasistiske utsagn mot Jirde Ali og viste en aggressiv holdning hvor han blant annet skrek til henne på engelsk, som om ikke bodøværingen kunne norsk.

Her kan man ha så mange bortforklaringer man bare vil, men slik type oppførsel er absolutt ikke greit og det var på sin plass at Jirde Ali valgte både å anmelde hendelsen og å opplyse om den på sin Facebook-vegg. Antonsen forsøkte å beklage gjennom tekstmelding og si at han ikke mente å såre noen. Jirde Ali sa selv hun ikke ble såret, men at: «Antonsens melding ga meg angstanfall». 

Uansett hvilken unnskyldning man måtte ha etter en slik oppførsel, mener jeg at det ikke er nok. Jeg forstår at Antonsen er skuffet over seg selv og helst aldri skulle ha agert på denne måten, men rett skal være rett, slike hendelser må få konsekvenser.

Skylda for at fylla fikk skylda

Ettersom vi går inn i julebordstiden, vil flere oppleve berusede mennesker som ikke klarer å legge skjul på deres helt spontane tanker. Det er et kjent uttrykk at de du hører sannheten fra er barn og fulle folk, nettopp fordi de sier det som faller dem inn der og da uten å reflektere først. 

En beruset person vil ofte si ting på en måte de aldri ville ha gjort som edru. Hadde det ikke vært for rusen så ville de ha valgt en helt annen måte å si det på, en måte som fremmer kommunikasjon fremfor utskjelling. 

[…] for hvem har skylda for fylla, da? 

Når slike ting inntreffer, at man som full gjør eller sier noe som setter en i dårlig lys, så kommer et annet kjent uttrykk frem i lyset; at fylla har skylda. Dette er en av de aller dårligste unnskyldningene jeg vet om, for hvem har skylda for fylla, da? Det er nemlig den personen som velger å konsumere den alkoholen som forårsaker disse uønskede hendelsene.

Flere burde revurdere sitt forhold til alkohol

Atle Antonsen er langt ifra den første som har erfart dette, når enkelte folk blir berusede, kan det komme ut ord som reflekterer den lite gjennomtenkte følelsen de sitter med der og da, som de ikke ellers hadde turt å si. 

Familier har gått i oppløsning på denne måten, forhold mellom ektepar, barn og foreldre, arbeidskollegaer og lignende har måtte oppleve smertefulle ord og handlinger fra en de er glad i. I edru tilstand hadde akkurat disse vonde opplevelsene ikke manifestert seg, de hadde blitt løst på en måte der alle parter har en oppmerksom sinnstilstand hvor det går an å kommunisere løsningsorientert.

Alkohol setter mennesker i en tilstand hvor de oppfører seg hensynsløst. Derfor skylder jeg ikke på Antonsen i denne sammenhengen, som selv beklaget og påpekte følgende

«Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv.» 

Dette er ord som jeg syns forklarer problemet veldig fint. Antonsen er ikke rasist, men hadde en typisk rasistisk holdning under påvirkning. Det er derfor jeg skylder på alkoholens påvirkning, altså på påvirkningen den har på mennesket. Når man i beruset tilstand oppfører seg på en slik måte at man ikke kjenner igjen seg selv og sitt vanlige handlingsmønster, da er alkohol et problem jeg syns alle burde revurdere sitt forhold til. 

Snu drikkekulturen

Nå som vi snart går inn i en tid med mye alkoholkonsum, og vi med sikkerhet vet at flere slike hendelser kommer til å oppstå, uavhengig av om de blir kjent i offentligheten eller ikke, så burde alle se etter andre alternativer å være sammen med kollegaer og familie på. 

Det går an å ha det hyggelig med både barn, familie og kollegaer uten at alkohol må være et middel for å kunne ha det bra sammen. Hvis alkohol er noe man må ha for å gjøre noe sosialt sammen, så har man gått inn i en vane som er dårlig for den psykiske helsen. Jeg håper drikkekulturen i Norge kan snu slik at folk ikke i samme grad trenger å våkne med bankende hodepine, frastjålet Visa-kort og et vagt minne om å ha ropt noe rasistisk til noen, hvorpå de må heise på skuldrene og si «fylla har skylda.»

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.