Kinn kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen

– IMDi løfte fram kommuner som utmerker seg og har gode og nye tiltak for å fremme bosetting og integrering, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.
Foto: Beate Willumsen
Kinn kommune får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.

Årets vinner av bosettings- og integreringsprisen fremstår som en innovativ kommune med hjerte og engasjement for integrering, ifølge juryen.

– Kommunen ser viktigheten av å se bosettingen i kommunen i sammenheng med arbeidsmarkedet og utdanningstilbudene lokalt, og jobber og samarbeider langsiktig og målrettet for at flyktninger og innvandrere skal bli kvalifiserte arbeidstakere og at lokale arbeidsgivere skal bli mer inkluderende, skriver juryen i en pressemelding.

Utpeker seg på integrering

Kommunen utpeker seg som et godt eksempel på systematisk og helhetlig arbeid rundt bosetting- og integreringsfeltet, mener juryen.

– Landets kommuner legger ned en formidabel innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Med denne prisen vil IMDi løfte fram kommuner som utmerker seg og har gode og nye tiltak for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet, og som tilbyr skreddersydde introduksjonsprogram som bidrar til at deltakerne kommer i arbeid eller får formell kompetanse, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018), Sunndal (2019/2020), Lørenskog (2021)