– Vår erfaring er at mange saker reiser kompliserte og tvilsomme juridiske spørsmål. I disse sakene er det viktig å få møte personlig, både av hensyn til å bli involvert i klagebehandlingen, og for at folk skal bevare tillit til forvaltningen, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Immigration Impact
Regjeringens smålige ostehøvelkutt får store konsekvenser for de mest sårbare i samfunnet, skriver Marte Lindholm og Raha Moafi i dette innlegget.
55Shares
Marte Lindholm og Raha Moafi
Latest posts by Marte Lindholm og Raha Moafi (see all)

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Se for deg at du skal i en rettssak som kan ha avgjørende betydning for fremtiden din. En sak om barnevern, barnefordeling, erstatning eller oppsigelse. Kanskje det stilles spørsmål ved troverdigheten din, eller saken reiser kompliserte rettslige spørsmål. Så kommer sjokkbeskjeden: Du får ikke lov til å møte i din egen rettssak. Saken skal kun behandles av én dommer, bak lukkede dører. 

Saker av enorm betydning for de involverte

Dette høres kanskje ut som en fjern virkelighet i et land som Norge, men sannheten er at mange befinner seg i en svært lik situasjon. Og dersom regjeringens foreslåtte kutt av Utlendingsnemnda (UNE) på 5,9 millioner kroner vedtas, vil vondt bli til verre. 

I en kronikk i Aftenposten skriver nemndleder i UNE, Johan Berg, at «Hvis det er tvil om resultatet behandles saken muntlig». Vi stiller oss imidlertid tvilende til om dette skjer i praksis, sett hen til at under 5 % faktisk får møte når saken deres behandles i UNE. Vi mener dette er et tankekors, sett hen til at folk ikke får forklart seg muntlig, eller engang vært tilstede, når deres egen sak får sin endelige og siste behandling i UNE. Disse sakene har dessuten ekstremt stor betydning for de involverte, og antallet personer som ikke får møte i UNE er derfor alt for høyt. Dersom regjeringens forslag blir stående, vil tallet fortsette å stige. 

Reduserer folkets tillit til forvaltningen

Vår erfaring er at mange saker reiser kompliserte og tvilsomme juridiske spørsmål. I disse sakene er det viktig å få møte personlig, både av hensyn til å bli involvert i klagebehandlingen, og for at folk skal bevare tillit til forvaltningen. Eksempler er blant annet i saker hvor det er en risiko for at familier blir varig splittet, eller når det er spørsmål om å utvise en person som har levd i Norge gjennom sin barndom eller ungdomstid. Andre eksempler er der EØS-regelverket er involvert. Som vi erfarte gjennom NAV-skandalen, er dette et rettsområde som ofte reiser kompliserte spørsmål. 

I disse tilfellene er det helt sentralt at personer kan møte opp og delta muntlig i sine egne saker. Dette er en viktig rettssikkerhetsgaranti for den enkelte. Derfor er det svært skuffende at Regjeringen nå foreslår å kutte bevilgningen til nemndmøter i UNE med 5,9 millioner kroner. Dette vil svekke utlendingers tilgang til en forsvarlig og trygg behandling av sin sak, i tillegg til å redusere befolkningens tillit til forvaltningen. 

– Dette kuttet må reverseres

Vi har forståelse for at det er trangere økonomiske tider, og at det må tas vanskelige prioriteringer. Et lite ostehøvelkutt som vi står overfor her er likevel ikke et egnet innsparingstiltak. Det oppleves som smålig at regjeringen kutter noe som kan anses som lommerusk i sammenheng med statsbudsjettet i sin helhet, og som går hardt utover en allerede sårbar gruppe. 

Å møte i sin egen sak er en rettighet som må styrkes, ikke svekkes ytterligere. Når forhandlingene om statsbudsjettet nå er i gang, håper vi at regjeringspartiene – eller støttepartiet SV – tar til fornuft og reverserer dette kuttet. Noe annet vil være å gå stikk i strid med enhver tanke om rettsstaten.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.