Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov er klart

– Vi må gjøre rettighetene til folke med funksjonsnedsettelser mer kjent, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Foto: Katrina Svarca
Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.
54Shares

Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal innlemmes i norsk lov.

– Vi vet at folk med funksjonsnedsettelser opplever diskriminering og ekskludering på mange områder, blant annet i utdanning, i arbeidslivet og i fritidsaktiviteter. Vi må gjøre rettighetene
deres mer kjent, og med dette tar regjeringa et stort og viktig skritt på veien mot å gjøre CRPD-konvensjonen til norsk lov. Det er på tide, sier kultur- og likestillingsminister Anette
Trettebergstuen.

Ekspertutvalget består av høyesterettsdommer Hildre Indreberg, professor Kjetil Mujezinovic Larsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

(©NTB)