Lav valgdeltakelse hos folk med innvandrerbakgrunn

SSB-tall viser at halvparten av innvandrerne som hadde stemmerett ved stortingsvalget i fjor avla stemme.
Bare halvparten av innvandrerne som hadde stemmerett ved stortingsvalget i fjor, brukte stemmeretten. Valgdeltakelsen falt fra 55 prosent i 2017 til 50 prosent i 2021.

Bare halvparten av innvandrerne som hadde stemmerett ved stortingsvalget i fjor, brukte stemmeretten. Valgdeltakelsen falt fra 55 prosent i 2017 til 50 prosent i 2021.

Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport om innvandrere og stortingsvalget i 2021.

I de tre siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen ligget på rundt 80 prosent for øvrige norske borgere.

Forskjellene i valgdeltakelse mellom innvandrere og resten av befolkningen blir litt lavere når SSB korrigerer for alder, kjønn og utdanningsnivå.

Men forskjellene blir på langt nær borte, og det er store forskjeller avhengig av landbakgrunn. For innvandrere fra Asia reduseres forskjellen fra rundt 30 prosentpoeng til 27 prosentpoeng. For innvandrere fra Afrika reduseres forskjellen i valgdeltakelse fra litt over 30 prosentpoeng til rundt 25 prosentpoeng.

Valgdeltakelsen blant norskfødte med innvandrerforeldre, en gruppe med mange unge, faller fra 57 prosent til 52 prosent fra 2017 til 2021. Dette er rundt 20 prosentpoeng lavere enn blant norskfødte i samme aldersgruppe.

I alt 9 prosent av de stemmeberettigede ved det siste stortingsvalget i 2021 hadde innvandrerbakgrunn. 7 prosent var innvandrere og 2 prosent var barn av innvandrere.

(©NTB)