SSB: Folk har fortsatt positive holdninger til innvandrere

Folk flest har positive holdninger til innvandrere og innvandring, viser ny SSB-undersøkelse.
Foto: Flickr
Folk flest har positive holdninger til innvandrere og innvandring, og mer enn én av fem spurte mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold i Norge.
118Shares

Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring.

På spørsmål om det bør bli lettere, vanskeligere eller være som det er i dag for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, svarer godt over halvparten, 54 prosent, at det bør være som i dag. Andelen har vært ganske stabil de siste ti årene.

Andelen som svarer at det bør bli lettere, har økt fra 20 til 22 prosent fra i fjor til i år. Samtidig faller andelen som mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge fra 16 til 12 prosent.

Ikke like negative som i 2016

Selv om Norge i 2022 har tatt imot over 30.000 flyktninger fra Ukraina, ser ikke SSB at holdningene til innvandrere og innvandring går i negativ retning i årets undersøkelse.

I 2016, året etter at det kom mange flyktninger fra Syria, var tendensen motsatt. Da svarte flere at det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold enn året før.

81 prosent av de spurte sier seg enig påstanden om at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. I fjor var andelen 80 prosent.

Nesten åtte av ti, 78 prosent, er helt eller nokså enig i påstanden om at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. I fjor lå denne andelen på 74 prosent.

Samtidig svarer 15 prosent at de er helt eller nokså enig i at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i undersøkelsen fra 2021.

Ny metode

SSB-undersøkelsen har ikke pleid å definere hvem som er innvandrere, og det har vært opp til dem som svarer å avgjøre hvem han eller hun oppfatter som en innvandrer.

I årets undersøkelse har halvparten av utvalget fått en innledende tekst der det ble spesifisert at med innvandrere i denne undersøkelsen menes personer som selv har innvandret fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika samt Øst-Europa utenfor EU. Svarene i de to gruppene avviker ikke vesentlig, ifølge SSB.