Helleland åpner for unntak fra botidskrav

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Linda Hofstad Helleland, barneminister, åpner for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.
0Shares

Det kom fram i Stortingets muntlige spørretime onsdag. KrFs Geir Jørgen Bekkevold tok opp uheldige utslag av ordningen.

– Denne ordningen har noen utilsiktede konsekvenser, erkjente Helleland.

– Derfor støtter jeg KrF-representanten i at det er viktig å evaluere ordningen. Der ikke argumentet om raskere integrering er like relevant, må vi faktisk se på om vi kan gjøre unntak, slo hun fast.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen vil se på unntak. Det betyr at regjeringen også ser at den ordningen som er innført, har noen utilsiktede konsekvenser, sa Bekkevold.

Helleland understreket at målet med fem års botid for begge foreldrene for å kunne motta kontantstøtte, er å få flere nyankomne innvandrere raskere i arbeid, slik at barna kommer seg i barnehage og lærer seg norsk.

KrF foreslo opprinnelig en grense på tre års botid for én av foreldrene, kombinert med et krav om norskopplæring.

– Man har med botidskravet på fem år innført doble standarder som retter seg mot en liten gruppe innvandrere og deres barn. Konsekvensen er altså nå at en gruppe foreldre, der den ene har vært medlem av norsk folketrygd i hele sitt liv, men fant kjærligheten utenfor landets genser, blir fratatt muligheten til å få kontantstøtte, sa Bekkevold i Stortinget onsdag.

(©NTB)