Regjeringen vil bekjempe «fake news» og hatytringer

Foto: flickr.com.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
Kulturminister Trine Skei Grande (V) har sendt forslag til ny medieansvarslov ut på høring, og håper at den vil motvirke falske nyheter og hatefylle ytringer.

Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot «falske nyheter», hatefulle ytringer og andre utfordringer på ytringsfrihetsområdet. Vi må sørge for at vi også i framtida har tilgang til journalistikk med den troverdigheten, tilliten og kvaliteten som kjennetegner de redaksjonelle mediene. En ny medieansvarslov vil skape insentiver til fortsatt seriøs ledelse og kontroll av mediene, basert på etiske normer og prinsipper, sier kulturminister Trine Skei Grande.

I dag er det uklart hvilke forpliktelser redaktørene har for innhold som publiseres av brukerne selv, for eksempel i kommentarfelt.

– Spørsmålet er rettslig komplisert, omdiskutert både i Norge og utlandet, og internasjonale forpliktelser legger føringer på norsk rett. Kulturdepartementet foreslår en bestemmelse som klargjør hva redaktøren må gjøre for å unngå rettslig ansvar, opplyser departementet.

Loven skal gjelde for «redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten».

(©NTB)