Hva vet vi om asylsøkeres helse?

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
Fagseminar: Hva vet vi om asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester? 

Under fagseminaret fredag 8. juni samler vi presentasjoner fra den viktigste nyere og pågående forskningen på feltet i Norge. Målet er å få oversikt over kunnskapsstatus i dag og belyse muligheter til bedre tilgang på kunnskap om asylsøkeres helse i fremtiden.

Seminaret er åpent for alle interesserte, inkludert forskere, helsepersonell, frivillige og andre.

Påmeldingsfrist er fredag 1. juni.

For program og påmelding: http://www.fhi.no/om/om-fhi/kurs-og-konferanser—oversikt/fagseminar-hva-vet-vi-om-asylsokeres-helse-og-bruk-av-helsetjenester/