Mann dømt til fengsel for å ha kalt profilert forsker for «jødehater»

Krever tilbakebetalt beløp: Oslo Tingrett opprettholder via en dom at Staten har krav på 40 millioner som Oslo katolske bispedømme fikk etter å ha feilregistrert 5000 personer i sitt medlemsregister.

Mannen er dømt av Oslo tingrett for det som i loven kalles «hensynsløs atferd».

I Messenger-meldingen mannen sendte til forskeren i september i fjor, kalte mannen forskeren for «jødehater», og han skrev også adressen til forskeren.

Forskeren uttaler seg jevnlig i mediene om fagfeltet sitt. Den tiltalte mannen møtte ikke da saken gikk i Oslo tingrett denne uken, men har tidligere forklart at han sendte meldingen til forskeren for å få i gang en diskusjon. Han har også forklart at han oppga adressen til forskeren for å vekke hans interesse.

Dette ble han ikke trodd på av retten.

– Opplysningen om adresse var utvilsomt tatt inn for å skremme, og retten ser bort fra tiltaltes forklaring om at den skulle vekke interesse og legge opp til videre diskusjon, skriver Oslo tingrett i dommen.

– Et samfunnsproblem

Tingretten peker også på at personsjikane i sosiale medier er et samfunnsproblem.

– Etter rettens syn skjerpes alvorligheten ytterligere av at meldingen ble rettet til en forsker som har uttalt seg i kraft av sin stilling. Slike meldinger som den i denne saken, er egnet til å ha en nedkjølende effekt på den offentlige samtalen, og også dette tilsier at allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende, skriver tingretten.

NTB har vært i kontakt med forskeren, som ikke ønsker å kommentere dommen.

Kalte Haddy N’jie for «halvape»

Mannen er dømt for lignende forhold flere ganger tidligere.

I mars i fjor ble han dømt til betinget fengsel i Oslo tingrett for hensynsløs atferd mot en profilert politiker og en samfunnsdebattant. I og med at meldingen han sendte til forskeren ble sendt i prøvetiden kort tid etter dommen i fjor, kom tingretten fram til at det skulle utmåles en fellesstraff for forholdene og at han må sone 24 dager i fengsel.

I 2016 ble han dømt til 30 dagers fengsel for hatefulle ytringer etter at han kalte NRK-profil Haddy N’jie for «halvape» og «nigger».

(©NTB)