Rekordstor interesse for inkluderings-tilskuddsordning

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.
Foto: Flickr
Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere. I år kom det inn søknader for nær 38 millioner kroner.
18Shares
Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Ordningen skal gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Ordningen har i år en ramme på 13 millioner kroner. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, var det kommet inn 175 søknader, og det er søkt om totalt 37,47 millioner kroner.

– I år opplever vi rekordstor interesse for denne tilskuddsordningen. Det har kommet inn søknader fra Agder i sør til Finnmark i nord, fra nasjonale organisasjoner til små foreninger. Og det er et stort spenn i type prosjekter det søkes tilskudd til, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Få flere barn inn i kunsten

Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.

– Å bidra til at flere barn og unge deltar i kunst- og kulturaktiviteter uavhengig av bakgrunn eller bosted, er noe av det viktigste vi gjør. Deltagelse i felles aktiviteter bidrar å føle tilhørighet, bygge identitet og styrke sosiale fellesskap, legger han til.