Hilser «demokratiguider» velkommen

Tromsø skal anvende «demokratiguider» for å få opp valgdeltakelsen blant innvandrere. Tiltaket hilses velkommen av lokalavis.
Foto: Unsplash
Lederartikkel i iTromsø sier seg positiv til kommunens tiltak for å fremme økt valgdeltakelse blant innvandrere.

Lederartikkelen viser til at valgdeltakelse blant innvandrere i Tromsø er lavere enn blant etnisk norske:

– Av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen godt under 50 prosent, mens tilsvarende tall for utenlandske statsborgere bosatt i Tromsø var knapt 35 prosent.

For å få opp valgdeltakelsen vil kommunen anvende «demokratiguider», som skal drive med oppsøkende virksomhet.

– Anslagsvis 18 demokratiguider, gjerne unge personer som selv har flerkulturell kompetanse og som alle får grundig opplæring i forkant, skal i ukene før valgdagen hjelpe flere å delta i demokratiet. I stor grad handler det om å bedre tilgangen på informasjon, øke motivasjonen og gi innsikt i hvilke muligheter man har til å påvirke lokalpolitikken.

Les mer i iTromsø