Kurdisk kvinne uttransportert – havnet i tyrkisk fengsel

0Shares

– Det vi er redd for, er at hun blir utsatt for overgrep nå og senere dømt til en lang fengselsstraff der hun kan bli utsatt for umenneskelig behandling, sier hennes advokat Jan M. Birkeland til NTB.

Tasdemir ble onsdag uttransportert av PU etter å ha fått endelig avslag på sin asylsøknad av Utlendingsnemnda (UNE). Overfor NTB bekrefter PU at Tasdemir ble overlatt til tyrkisk politi ved ankomst til Istanbul, noe som ifølge PU er standard prosedyre.

– Norske myndigheters ansvar opphører når personen er overlevert til hjemlandets myndigheter, skriver kommunikasjonsrådgiver Ellen Cecilie Eriksen i en epost.

Ga telefoner til politiet
PU bekrefter også at Tasdemirs eiendeler, blant annet to mobiltelefoner, ble overlevert til politiet.

På telefonene lå blant annet en rekke bilder som Tasdemir hadde som dokumentasjon på at hun i en årrekke hadde tilhørt den forbudte kurdiske PKK-geriljaen og derfor trengte beskyttelse i Norge. Flere av bildene viser henne selv og PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan, som sitter fengslet i Tyrkia på livstid. PKK står på Tyrkias liste over forbudte terrororganisasjoner.

Disse bildene blir nå brukt av tyrkiske myndigheter for å stemple henne som terrorist, ifølge advokat Birkeland.

– Det er stor risiko for at denne uttransporteringen betyr at Norge har brutt artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som forbyr å sende noen tilbake til tortur og umenneskelig behandling, sier han.

– Folk er livredde
Negar Enayati, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo og venninne av Tasdemir, påpeker at tyrkisk politi også har fått fatt i Tasdemirs liste over kontakter.

– Mange i det kurdiske miljøet er nå livredde, sier hun til NTB.

Tasdemir var blant de mange som kom over Storskog med flyktningstrømmen i 2015. Til norske myndigheter forklarte hun at hun hadde vært tilknyttet PKK i Irak og Syria siden 1994, men ble ikke trodd av verken UDI eller UNE.

I avslaget viser UNE også til en verifiseringsrapport gjort i Tyrkia som slår fast at Tasdemir ikke var etterlyst. Men ifølge tyrkiske medier ble det utstedt en arrestordre på henne i 2013.

UNE: Grundig behandling
UNE sier til NTB at de er kjent med hva som nå står i tyrkiske medier om saken, men at de ikke har klarhet i hva som har skjedd i Tyrkia.

– Vi forsøker nå å undersøke dette nærmere, sier avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i asylavdelingen.

Hun avviser imidlertid kritikken fra Birkeland.

– Vi mener at saken har fått en grundig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nemndmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare seg muntlig om saken sin, sier Jakobsen.

Justisdepartementet ønsket fredag ikke å kommentere saken.

UNE mener også Tasdemirs troverdighet er svekket fordi hun først etter at hun kom tilbake fra Tyskland, innrømmet at hun hadde vært soldat i PKK.

I avslaget heter det at «UNE kan ikke se at opplysningene som fremgår setter henne i noen spesiell fare ved retur til Tyrkia».

Den spente situasjonen i Tyrkia har blant annet ført til en økt tilstrømming av tyrkiske asylsøkere til Norge de siste månedene.

– Livredde
En tyrkisk advokat som jobber med saken, har opplyst at Tasdemir nå befinner seg hos politiets antiterroravdeling i Istanbul.

– Advokaten har ikke fått møte henne. Han trenger en fullmakt fra familien, men de har fått beskjed av tyrkiske myndigheter om ikke å gi fullmakt eller ha kontakt med journalister fra utlandet. De er livredde, sier Enyati.

Enyati og Birkeland vil nå ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

 

(©NTB)