SSB: Flyktninger fra Ukraina gir endringer i flyttemønsteret

Flyktningstrømmen utløst av krigen i Ukraina ga utslag i innvandringen.
Foto: Jurgita Jureviciene
Flyktningstrømmen utløst av krigen i Ukraina ga utslag i innvandringen i Norge i fjor. Særlig var det mange innvandrere til lite sentrale kommuner.

Flyktningstrømmen utløst av krigen i Ukraina ga utslag i innvandringen i Norge i fjor. Særlig var det mange innvandrere til lite sentrale kommuner.

– Krigen i Ukraina har gitt det høyeste antall innvandringer i løpet av et år noensinne. Det påvirker flyttemønsteret i Norges grenser, sier seniorrådgiver Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjor var det 255.000 flyttinger mellom kommuner, 5.000 færre enn året før. Alle fylkene hadde flere innflyttinger enn utflyttinger på grunn av høy innvandring.

En tredel av de over 90.000 innvandrerne hadde ukrainsk statsborgerskap. Selv uten ukrainere ville antall innvandrere i fjor vært det høyeste siden 2017, men bare 4.000 høyere enn 2021.

Flere distriktskommuner hadde i fjor en stor økning i innvandring som følge av Ukraina-krigen, ifølge SSB. Sør-Fron i Gudbrandsdalen mottok 19 flyktninger i 2021, mens tallet økte til 520 i fjor. I Lyngdal i Agder økte tallet fra 55 til 694 i samme periode.

– Selv om det alltid er flyktninger som blir værende i den første kommunen de bodde i, sier erfaring at de fleste som bosetter seg i små, usentrale kommuner, med tiden trekker mot mer sentrale strøk, skriver SSB.

(©NTB)