Én av fire asylsøkere i år kommer fra Tyrkia

 
Foto: stockholmcf.org
Tyrkiske borgere topper listen over nasjonaliteter som har søkt om asyl i Norge så langt i år. Én av fire asylsøkere er tyrkere, og nesten alle får bli.

Totalt er det kommet 630 asylsøkere fra Tyrkia til Norge i år, viser tall Utlendingsdirektoratet (UDI) la fram mandag.

Det er fire ganger så mange som i hele fjor, da det kom 164 asylsøkere fra Tyrkia. De to foregående årene kom det henholdsvis 89 og 96 asylsøkere fra Tyrkia.

En tredel av asylsøkerne fra Tyrkia kom til Norge i juli måned, totalt 216 personer. Til sammenligning kom det bare fem i januar.

De fleste tyrkerne begrunner asylsøknadene med at de er knyttet til det forbudte Gülen-nettverket og forfulgt av tyrkiske myndigheter. Hittil har de fleste som har søkt asyl på dette grunnlaget, fått beskyttelse i Norge, ifølge UDI.

Har krav på beskyttelse

På bakgrunn av den store veksten besluttet UDI i juli å stanse behandlingen av asylsøknader fra tyrkiske borgere «for å gjøre nærmere undersøkelser». Undersøkelsene er nå ferdige, og behandlingen av søknadene er gjenopptatt.

Justisdepartementet sendte i oktober i fjor ut et rundskriv som fastslår at tyrkiske statsborgere som kan sannsynliggjøre tilknytning til Gülen-nettverket, har krav på beskyttelse. UDI har besluttet at denne praksisen skal fortsette.

– Vi har konkludert med at praksis, slik den fremgår av departementets instruks, er en riktig praksis og i tråd med vurderingen som gjøres i andre europeiske land vi normalt sammenligner oss med, sier assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI til NTB.

Ni av ti får opphold

Totalt er det kommet 2.464 asylsøkere til Norge i årets tre første kvartaler. 64 prosent er gutter eller menn. Vel 400 er afghanere, vel 300 har oppgitt å være fra Syria og vel 200 søkere er fra Eritrea.

I alt 91 prosent av de tyrkiske asylsøkerne som fikk søknaden sin behandlet i fjor, fikk opphold. I år er tallet noe lavere. Av 99 søknader er det gitt asyl i 68 saker. Men blant de realitetsbehandlede søknadene blir det ja i ni av ti saker, viser UDIs tall.

I tillegg til asylsøkerne har Norge tatt imot 7.300 personer på familiegjenforening til og med august i år. På toppen av det kommer vel 2.000 kvoteflyktninger.

(©NTB)