Kutter enda mer i utlendingsforvaltningen

 
Foto: ehstoday.com
Utlendingsdirektoratet får kuttet sitt budsjett neste år med nesten 25 prosent.

Ifølge regjeringens budsjettforslag kuttes Utlendingsdirektoratets budsjett med 668 millioner kroner til 2,01 milliarder kroner i 2019. En stor andel av dette er reduserte kostnader til statlige asylmottak. Posten kuttes med 407,5 millioner kroner sammenlignet med i år.

UDI har anslått at det vil komme 3.000 asylsøkere til landet neste år, og at det i gjennomsnitt vil bo 2.560 personer på mottak rundt om i landet i løpet av 2019. Ved utgangen av august var det 37 asylmottak rundt om i landet.

UDIs budsjett har blitt kraftig redusert de siste årene. I 2016 hadde direktoratet et budsjett på 7,88 milliarder. Det var året etter at 30.000 asylsøkere kom til Norge. Siden har antallet asylankomster falt kraftig, og budsjettet ble redusert til 4,28 milliarder kroner i 2017.

Ved utgangen av september i år hadde 2.464 personer søkt om asyl i Norge, ifølge UDIs statistikk.

Utlendingsnemnda får redusert budsjettet sitt med 25 millioner kroner til 297,6 millioner kroner. Årsaken er at det ventes at nemnda må behandle stadig færre saker.

(©NTB)