Å høre Nadias historie inspirerte meg til å jobbe for kvinnerettigheter, aktivisme og å være like modig når jeg taler min sak, skriver Rania Jalal Al-Nahi i dette innlegget.
Foto: keyt / Ram Gupta
Nadia fortalte om folkemordet, kidnappingene og menneskehandelen som var blitt begått mot hennes folk, Yezidiene i Irak. 
Rania Jalal Al-Nahi, prosjektleder i Født Fri
Latest posts by Rania Jalal Al-Nahi, prosjektleder i Født Fri (see all)

Jeg møtte Nadia Murad små nå får predsprisen en januardag i 2016. Hun holdt tale i en irakisk moské på Grønland, der nesten alle de oppmøtte var menn. Hun fortalte brutalt og ærlig om sin historie og hva det hadde gjort med henne og andre kvinner. Hun var så direkte, og så modig. 

Nadia fortalte om folkemordet, kidnappingene og menneskehandelen som var blitt begått mot hennes folk, Yezidiene i Irak, da terrororganisasjonen IS okkuperte store deler av Nord Irak i August 2015.

Nadia ble vitne til at hennes mor og seks brødre ble brutalt henrettet, for siden å selv bli tatt til fange med flere andre kvinner tatt  og misbrukt som sexslave.

I kjølevannet av Meetoo debattene er denne prisen mer viktig enn noen gang fordi det setter trakassering og vold på dagsordenen.

Med en modig og standhaftig stemme forklarte hun hva hun og andre kvinner var blitt utsatt for under fangenskapet, og hvordan det var å være sexslave. Med sin aktivisme og modige stemme har Nadia Murad gitt et ansikt til kvinner som blir utsatt for seksuell vold i krig og konfliktområder verden rundt.

Hun håper på at Nobels fredsprisutdelingen kan bidra til å sette fokus på og bringe rettferdighet til kvinner som har blitt utsatt for seksuell vold verden rundt. Ved å tildele henne Fredsprisen har hun fått en solid plattform som hun kan bygge videre på i dette arbeidet.

Nadia ønsker å være levende dokumentasjon på at mennesker verden rundt skal vite hva som har skjedd med henne og andre kvinner. Ved å fortelle sin historie har hun allerede brutt de sosiale normene som krever at kvinner får skyldfølelse for seksuelle overgrep. Du får beskjed om ikke å snakke om det, at du har brakt skam over familien og at det er din egen feil. Nadia bryter alle disse normene og blottlegger seg for verden.

Å høre Nadias historie inspirerte meg til å jobbe for kvinnerettigheter, aktivisme og å være like modig når jeg taler min sak. Hun viser frem sine sår, sine arr, både de fysiske og psykiske og hun gjør det helt uredd, og med bare ett mål for øye:  å hindre at andre kvinner skal måtte gjennomgå det samme som henne.

I kjølevannet av Meetoo debattene er denne prisen mer viktig enn noen gang fordi det setter trakassering og vold på dagsordenen.

Det som er spesielt flott med årets tildeling er at den både hedrer en lege, aktivist og menneskerettighetsforkjemper som har stått i dette i flere tiår, som har hjulpet kvinner utsatt for grov voldtekt og vold – samtidig som den hedrer en ung aktivist som nettopp har startet reisen sin. De har et ulikt utgangspunkt, de har ulike perspektiver og ulike måter å hjelpe, men de har et felles mål, og de kjemper for det samme.

Årets tildeling er ikke bare viktig fordi den hedrer to uselviske og modige fredsforkjempere, den er også viktig fordi den setter fokus på hvordan kvinner systematisk blir brukt som våpen i krig. Hvordan voldtekt, menneskehandel, undertrykking og kidnappinger er en skjebne som mange tusenvis av kvinner i ustabile områder opplever hvert eneste år.