Utenlandske helsearbeidere får ikke jobbe

Helsearbeidere får ikke jobb i Norge grunnet strenge autorisasjonsregler.
Foto: Wikimedia Commons
Flere tusen ferdig utdannede helsearbeidere fra utlandet får ikke slippe til i det norske helsevesenet på grunn av strenge autorisasjonsregler.

Til tross for bemanningskrisa får nærmere halvparten av helsefagarbeiderne som søker om dette, avslag.

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Pål Nesse mener det norske regelverket er for firkantet og ber om mer fleksible ordninger.

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt sier de strenge reglene skal sikre pasientsikkerhet og tillit til helsevesenet, men at myndighetene nå vil gå gjennom ordningen.

Les mer i NRK