Reklame- og tech-byråer bak boligdugnad for flyktninger

Regjeringen vil motivere privatpersoner til å leie ut boligen sin til flyktninger fra Ukraina.
– Det er avgjørende at alle bidrar når det er så mange mennesker som trenger et sted å bo, sier prosjektleder i Seeds.
0Shares

Regjeringen forventer en flyktningstrøm fra Ukraina og oppfordrer nå privatpersoner til å leie ut boligen sin.

Sammen med reklamebyrået Per Høj og teknologi- og utviklingselskapet Seeds har de fått utviklet en nettside som skal formidle informasjon om hva slags boliger som egner seg for utleie, ifølge Kampanje.

– Vi trenger nå flere utleieboliger over hele landet. Den raskeste måten å få dette til på, er å ta i bruk tomme boliger og fritidsboliger. Derfor inviterer regjeringen nå privatpersoner med ledig husrom til boligdugnad, sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Tiltak mot boligmangel

Initiativet er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Husleietvistutvalget (HTU).

Teknisk prosjektleder i Seeds, Haakon Høier er fornøyd med dette oppdraget.

– I Norge står det mange tomme boliger, og det er avgjørende at vi alle bidrar nå når det er så mange mennesker som trenger et sted å bo. Mange sliter med å vite hvor de skal begynne når de skal leie ut sin bolig, leilighet eller fritidsbolig.