Ervin Kohn ønsker forbud mot koranbrenning – i åpenbare hatefulle aksjoner

Forstander for Det mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, har flere ganger opplevd at noen har redigert ham inn i bilder fra masseutryddelsesleiren Auschwitz.

Sverige og Danmark vurderer nå lovendringer som vil gjøre det mulig å nekte koranbrenning på bestemte steder, som for eksempel utenfor ambassadene til muslimske land.

Ervin Kohn mener at også norske myndigheter bør si nei, skriver Klassekampen.

– Politiet bør ikke gi tillatelse til den type hatefulle aksjoner, sier Kohn, som nylig hadde sin siste arbeidsdag som forstander i Det mosaiske trossamfunn.

I Norge har særlig Stopp islamiseringen av Norge (Sian) drevet med koranbrenning. Kohn mener at det bør forbys når det dreier seg om en åpenbar hatefull ytring, slik som han mener Sian står for, men ikke om det er en del av religionskritikk.

– Grunnlovens paragraf 100 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 stadfester ytringsfrihet. Ingen av disse beskytter hatefulle ytringer. Tvert imot sier EMKs artikkel 17 at det er forbudt, understreker Kohn.

Dagens lovgivning gir kun politiet anledning til å stoppe koranbrenning dersom de ikke kan garantere for sikkerheten rundt markeringen.

(©NTB)