Er det mulig for skeive og ledere i trossamfunn å finne felles forståelse og utvikle gjensidig toleranse for hverandre?

Deltakerne forteller om en god prosess der de har lært hverandre å kjenne og fått et mer nyansert bilde av hverandres synspunkter.

STL er en paraplyorganisasjon som samler bredden av tros- og livssynssamfunn, hvor nærmere 80 prosent av befolkningen er medlemmer.

– Dialog mellom representanter for skeive organisasjoner og toppledere fra flere av våre største trossamfunn begynte vi på allerede før terrorangrepet. Men nylig fikk vil til en samlingen som gikk over to dager på Sundvolden hotell. Her ble det forfattet en fellesuttalelse som er banebrytende, både i norsk og internasjonal sammenheng, skriver Joys i et innlegg i Nettavisen.

Uttalelsen forteller om en god prosess der de har lært hverandre å kjenne og fått et mer nyansert bilde av hverandres synspunkter. Nå ønsker de å bringe dette videre inn i sine respektive miljøer, og dermed bidra til at også det offentlige ordskifte blir mer konstruktivt.

Prosessen viste at det skeive miljøet og trossamfunn har en del felles erfaringer, lyder det i uttalelsen. Begge er kjent med mistenkeliggjøring og fordommer, og begge har erfart å være mål for terrorangrep i Norge.

Uttalelsen rommer også en forpliktende ambisjon: «Vi ønsker å stå opp for hverandre når noen av oss blir utsatt for angrep.»

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.
Foto : Evelyn Pecori

Det presiseres at det er særlig viktig når angrepene foretas av noen i ens eget miljø. Man ser ofte at det er mer effektivt når en muslim irettesetter en annen muslim, eller en kristen går i rette med en annen kristens språkbruk, og trolig gjelder det også for skeive som reagerer på andre skeives uttalelser.

– Denne prosessen, og fellesuttalelsen den har resultert i, er en milepæl i relasjonen mellom trossamfunn og skeive. Det bør også kunne være til inspirasjon for andre, skriver Joys.

Foto: STL/Kai Westergaard

Følgende deltok:

Omar Orhan Akthar, muslim
Wesam Almadani, muslim
Jane Victorius Bonsaksen, Skeiv Ungdom
Lucas Casanova, buddhist
Inge Alexander Gjestvang, Foreningen Fri
Hanne Lyseth, Skeiv Verden
Elisabeth Meling, Skeivt kristent nettverk
Aasmund Vik, katolikk
Olav Fykse Tveit, Den norske kirke
Bernt Eidsvig, Den katolske kirke, Oslo katolske bispedømme
Joav Melchior, Det Mosaiske Trossamfund
Faruk Terzic, Muslimsk Dialognettverk (Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina)
Mohammad Saleemullah Alvi, Muslimsk Dialognettverk (Islamic Cultural Center)
Marathugoda Manirathana Thero, Buddhistforbundet
Dragan Jovanov, Norges Kristne Råd (Den serbisk ortodokse kirke)
Anne Mari Schiager Topland, Norges Kristne Råd (Den Evangelisk Lutherske Frikirken)