Menneskerettssak mot Frontex i EU-domstolen

EUs grense- og kystvaktbyrå skal granskes etter en sak med en familie som ble deportert fra Hellas.
I 2016 ble en syrisk familie deportert fra Hellas til Tyrkia før de fikk søkt om asyl. Nå skal EU-domstolen avgjøre om Frontex brøt menneskerettighetene.
5Shares

Domstolen skal ta stilling til om Frontex, EUs grense- og kystvaktbyrå, har ansvaret for menneskerettighetsbrudd som blir begått når de organiserer returreiser i samarbeid med EUs-medlemsland.

Ifølge familien på seks ble de satt på et fly kort tid etter at de ankom Hellas. De skal ha blitt fortalt at flyet gikk til Athen, men i stedet ble de deportert tilbake til Tyrkia. I dag bor
familien i Irak.

Familiemedlemmene ble skilt fra hverandre på flyreisen, og de fikk ikke lov til å stille noen spørsmål, ifølge familiens advokat Lisa-Marie Komp. Hun mener at måten barna i familien ble behandlet på, også utgjorde et menneskerettighetsbrudd.

Personer som søker beskyttelse, har rett til å krysse en landegrense for å søke asyl. Å sende dem tilbake uten å ha vurdert saken deres, er et brudd på menneskerettighetene.

Frontex har flere ganger tidligere blitt anklaget for å ha brutt menneskerettighetene. I fjor gikk Frontex-sjefen Fabrice Leggeri av som følge av alvorlige anklager om måten grensebyrået har behandlet mennesker som forsøker å ta seg til Europa for å søke asyl.

(©NTB)